2K podkłady wypełniające

02W0504https://warsztat24.pl:8080/zMALE/02W0444-02W0504-w24-2k-filler-hs-dwuskladnikowy-akrylowy-podklad-wypelniajacy.png
020509https://warsztat24.pl:8080/zMALE/020407.png
020521https://warsztat24.pl:8080/zMALE/020415.png
020504https://warsztat24.pl:8080/zMALE/020444.png
020531https://warsztat24.pl:8080/zMALE/020425.png
240071https://warsztat24.pl:8080/zMALE/240071.png
240086https://warsztat24.pl:8080/zMALE/240077.png